Česta pitanja | FAQ

Česta pitanja / FAQ


Materijali za obuku: https://education.graphisoft.com

Postoje sledeće Trial (besplatne) verzije sa ograničenim vremenom trajanja na 30 dana:
Professional: Puna verzija za probu i učenje. Gasi se posle 30 dana. Pristup projektu nakon toga moguć samo uz Codemeter ključ.
Teacher: Namenjen nastavnicima, mogućnost produžavanja na godinu dana
Student: Namenjen studentima, mogućnost produžavanja na godinu dana, do kraja studija
School: Mrežna verzija namenjena obrazovnim institucijama, bez inicijalnog ograničenja na 30 dana
Za sve Trial licence je obavezna registracija na https://www.graphisoft.com/try-archicad

U kutiji se nalazi:

Komplet proizvođačke literature na engleskom jeziku
Originalni instalacioni DVD sa engleskom INT verzijom
USB ključ (hardverska zaštita).

Aktuelna vrsta USB ključa je CodeMeter.
Može se nositi na privesku za ključeve, robustan.

Instalacija nije vezana za određeni računar, odnosno Archicad se može instalirati na svim računarima koje korisnik koristi (u kancelariji, kod kuće, na lap topu) a radiće samo na onom računaru u kojem se nalazi USB ključ.
Licencirani Archicad se može koristiti na računaru gde je utaknut USB ključ.
Mrežni ključ kontroliše broj aktivnih korisnika koji omogućava korišćenje Archicad-a do broja licenci.
Licence su plivajuće.

Na zahtev, izdajemo Sertifikat licence i on može da glasi na pravno lice ili na fizičko lice ako je platioc saglasan. Broj licence se nalazi ugraviran na USB ključu

GRAPHISOFT nudi uvek aktuelnu verziju Archicad-a. Uz važeću licencu se sve prethodne verzije mogu koristiti paralelno sa aktuelnom verzijom, vremenski neograničeno.

• Račun distributera/dilera
• USB ključ – zaštitu
• hiCAD Certificate.
Pored toga Poreska policija kontroliše usaglašenost broja licenci i računara sa brojem projektanata i upoređuje da li je korišćena verzija usaglašena sa kupljenom.