Da li postoji Trial verzija?

Postoje sledeće Trial (besplatne) verzije sa ograničenim vremenom trajanja na 30 dana:
Professional: Puna verzija za probu i učenje. Gasi se posle 30 dana. Pristup projektu nakon toga moguć samo uz Codemeter ključ.
Teacher: Namenjen nastavnicima, mogućnost produžavanja na godinu dana
Student: Namenjen studentima, mogućnost produžavanja na godinu dana, do kraja studija
School: Mrežna verzija namenjena obrazovnim institucijama, bez inicijalnog ograničenja na 30 dana
Za sve Trial licence je obavezna registracija na myARCHICAD.com.