Na koga glasi licenca?

Na zahtev, izdajemo Sertifikat licence i on može da glasi na pravno lice ili na fizičko lice ako je platioc saglasan. Broj licence se nalazi ugraviran na USB ključu