Šta Poreska policija traži kao dokaz legalnosti ARCHICAD-a?

• Račun distributera/dilera
• USB ključ – zaštitu
• hiCAD Certificate.
Pored toga Poreska policija kontroliše usaglašenost broja licenci i računara sa brojem projektanata i upoređuje da li je korišćena verzija usaglašena sa kupljenom.