Lumion 9

Lumion | Aktuelna verzija 9


Lumion je software za vizualizaciju kreiran za arhitekte. Savršeno se uklapa u Vaš postojeći način rada.

Dozvoljava da pretvorite svoje 3d nacrte u video, slike ili online 360 prezentaciju! Uslove nabavke šaljemo po zahtevu.

Detaljnije informacije o softveru potražite na lumion.com