Prijava na AxisVM Akademiju

Povratak na Blog

Prijava na AxisVM Akademiju

Prijava na AxisVM Akademiju

Početak: 24.11.2021. u 10:00h

AxisVM Akademija je serija vebinara na engleskom jeziku, sa ciljem:
– Produbljivanje znanja o standardnim metodologijama uključenim u AxisVM X6 softver;
– Predstavljanje njihove funkcionalne interpretacije u AxisVM X6 softveru;
– Pokazivanje kako se mogu koristiti kroz praktične primere.

Svaki vebinar se snima i (zajedno sa materijalima) će biti podeljen sa polaznicima.

Vebinari se održavaju na GoToWebinar platformi.

AxisVM Akademija I. Analiza spektra prirodnih vibracija i modalnog odziva sa AxisVM X6

Prva sesija AxisVM Akademije (AxisVM Academy) pod radnim nazivom Analiza spektra prirodnih vibracija i modalnog odziva sa AxisVM X6 (Natural vibration and and modal response spectrum analysis with AxisVM X6) će se održati 24.11.2021. sa početkom u 10:00AM. Prijave su preko kontakt forme za REGISTRACIJU.

2021/11/24 10:00:00

Podelite

Povratak na Blog