[ obrazovanje i obuka ]

Od Novog Sada do Tokija

Ivan Hajzler se školovao u Novom Sadu. Diplomirao na PMF, grupa matematika, i stekao zvanje: diplomirani matematičar.

Prošao obuku od operatera preko programera do projektanta IS na sistemima Honeywell. Učestvovao na velikom broju seminara i skupova u zemlji i inostranstvu. Više puta boravio na studijskim putovanjima: Budimpešta (mesec dana), Velika Britanija 3 puta po nedelju dana, Japan (Tokio/Jokohama) 9 nedelja.

Govorio je više jezika: srpski, mađarski, nemački i engleski.

[ profesionalni uspesi ]

Bogata i svestrana karijera

Radio na poslovima programiranja, projektovanja IS, organizacije RC, kao predavač/instruktor i rukovodilac.

Objavio više stručnih članaka, prikaza urađenih projekata. Koautor priručnika za korišćenje računara Honeywell-Bull G58/61.

Istakao se u popularizaciji i uvođenju savremenih alata za projektovanje u arhitekturi i građevinarstvu. Izdavač je velikog broja priručnika, organizator obuke, donator i inicijator studentskih/učeničkih konkursa. Svake godine, počev od 1997, organizuje Susrete korisnika. Za svoj rad je dobio dve nagrade Graphisofta i veliki broj priznanja u zemlji.

[ Mesta i datumi ]

Od ZZIG Novog Sada do hiCAD-a

• Zavod za izgradnju grada Novi Sad, računski centar od 1970. do 1974. godine.

• Viša škola za organizaciju rada, Novi Sad, računski centar, saradnik u nastavi od 1974. do 1979. godine.

• Elektrovojvodina Novi Sad, računski centar, projektant od 1979. do 1984. godine.

• Iskra Delta, Ljubljana – poslovnica Novi Sad, projektant od 1984. do 1989. godine.

• Šahovska olimpijada, marketing od 1989 do 1990. godine.

• Interservis, Novi Sad, računski centar od 1990. do 1996. godine.

• hiCAD, preduzetnik, Novi Sad od 1996. do 2017. godine

Kontaktiraj nas

Ukoliko imaš neko pitanje ili ti je potrebna informacija, pozovi nas na telefon +381 63 54 33 78