Aktuelna verzija X7

Softver za numeričko modeliranje i analizu konstrukcija, zasnovan na metodi konačnih elemenata (MKE). Razvijen za potrebe građevinskih konstruktera i prilagođen njihovim potrebama.

Podržava IFC standard i spada u klasu Open BIM softvera. Priručnik i softver na srpskom jeziku za verziju X4 se može besplatno preuzeti.

AxisVM je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modeliranje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Dodatna literatura: Dušan dr Kovačević, MKE modeliranje u analizi konstrukcija, izdavač Građevinska knjiga, Beograd.

Novine

Pored već prepoznatljive organizacije u tri dela, AXISVM X7 donosi brojna unapređenja i nove mogućnosti. Jedna od najvažnijih novina je dodatak novih modula, RC8-S i SOIL, koji omogućavaju proračun otpornosti na požar prema Evrokodu 2, SIA 262, i NTC standardima, kao i modeliranje interakcije između tla i konstrukcije.

Opšte karakteristike

Novom verzijom AXISVM-a dodatno je unapređen korisnički interfejs, s fokusom na inteligentno pretraživanje i poboljšan filter za selekciju. Takođe, omogućena je kontrola krutosti ekscentrične veze, dodat je Winkler-Pasternak elastični oslonac koji u obzir uzima smičući sloj, te dodatne opcije za ekscentricitete domena i karakteristike ivičnih zglobova.

Elementi

• Novi parametarski tipovi poprečnih preseka: Parametarski dvostruki I, ukršteni I, SFB, IFB, simetrični i asimetrični HSQ profili.

• Ekscentriciteti greda mogu biti definisani u pravcima y i z na osnovu poravnanja sa spoljnom ivicom poprečnog preseka ili unošenjem željenih vrednosti. Ekscentricitet grede postavljene na druge grede se izračunava i ažurira automatski. Takođe, krutost ekscentrične veze se može kontrolisati.

• Winkler-Pasternak elastični oslonac. Ova vrsta površinskog oslonca takođe uključuje i smičući sloj.

Opterećenja

Prikaz bojom označenih površinskih opterećenja svih slučajeva opterećenja jedne grupe opterećenja u jednom prikazu. Generisanje opterećenja vetrom iz CFD modela (novi CFD modul). Izvezi model preko STL datoteke za proračunsku aerotunel analizu, a zatim uvezi vrednosti pritiska ne čvorovima putem posebne datoteke i pretvori ih u statička ili dinamička opterećenja.

Primena ekscentričnih koncentrisanih ili raspodeljenih opterećenja na grede i rebra.
Umesto definisanja momenata, opterećenja se mogu kreirati sa ekscentricitetom ey i ez.
Pravila za generisanje željenih kombinacija u tabeli kombinacija kritičnih grupa opterećenja.
Definisanje smera spektra za seizmičku analizu.

U odnosu na prethodnu verziju, AXISVM X7 omogućava spajanje opterećenja, automatsko generisanje opterećenja sopstvenom težinom, i unapređenu prilagodljivost koeficijenta oblika opterećenja snegom.

Rezultati i analiza • Prikaz rezultata u renderovanim vizualizacijama.

Verzija X7 donosi unapređenja u prikazivanju rezultata, uključujući mogućnost odsecanja vrhova dijagrama smičućih sila iznad stubova, parametarski Z presek, i direktan tabelarni prikaz parametara analize.

Dimenzionisanje

Komponenta rezultata korištenja i dijagrami za armiranobetonske stubove (RC2 modul). Proračun potrebne armature za armiranje trapezoidnih spregnutih ploča (RC1 modul). Proračun armiranobetonskih zidova na smicanje (RC5 modul). Izveštaj o proračunu za armiranobetonske stubove (RC2 modul).

Pored poboljšanja koja su prenesena iz prethodne verzije, AXISVM X7 donosi dodatne opcije za dimenzionisanje temelja, verifikaciju temelja protiv uzgona, proveru probijanja kod armiranobetonskih ploča, kao i dimenzionisanje spojeva otpornih na savijanje.

Detaljne informacije možeš videti na linku axisvm.eu

Kontaktiraj nas

Ukoliko imaš neko pitanje ili ti je potrebna informacija, pozovi nas na telefon +381 63 54 33 78