Izrada BIM modela

Danas započni sa BIM-om i pripremi se za Facility Management sutra.

Zgrade će biti komunikativnije, odmah će ti pružiti relevantne informacije za poboljšanje procesa donošenja odluka,planiranja, saradnje, održavanja i rekonstrukcije/adaptacije/sanacije.

Obogati svoj BIM model podacima i povećaj efikasnost.

Tvoje crteže i specifikacije na papiru ili 2D CAD-u ćemo pretvoriti u BIM dokumentaciju punu podataka. Tamo gde nedostaje dokumentacija izradićemo BIM model tvog postojećeg objekta na osnovu laserskih 3D skenova sa najvišim nivoom detalja (LOD) za potrebe dalje razrade, praćenja izvođenja ili održavanja (upravljanja) građevinskim objektima.

Koje su koristi BIM-a?

Uz pomoć BIM modela, možete kreirati realistične vizualizacije planirane zgrade, upravljati izmenama sa automatskim ažuriranjima.

Takođe razne simulacije zgrade zahvaljujući podacima koji se mogu iskoristiti u raznim inženjerskim disciplinama kao što su simulacije izgradnje, kretanja ljudi, energetske efikasnosti, održivosti a samim tim i uspešno učestvovati u digitalizaciji gradilišta i poslovnih procesa tokom životnog ciklusa zgrade.

Na taj način, kroz otvorenu saradnju, omogućavamo bolju komunikaciju a kao finalni rezultat uštedu u vremenu i novcu.

Šta obuhvataju naše usluge?

• 3D snimanje postojećih objekata;
• Razvoj BIM modela za održavanje, dogradnju ili rekonstrukciju (LOD 300*);
• Razvoj BIM modela i kompletne dokumentacije za novoprojektovane objekte;
• Praćenje izvođenja i razvoj BIM modela u toku izvođenja za potrebe daljeg održavanja objekta (LOD 300*).

Koliko u proseku unapređujemo poslovanje

84

Poslovni procesi

Unapređenje poslovnih organizacionih performansi.

75

Efikasnost rada

Viši nivo efikasnosti i kontole projekata pomoću BIM-a.

79

BIM digitalizacija

Asistencija kod uvođenja BIM digitalizacije – LOD.

Šta su klijenti rekli o nama

Legalan softver mi je omogućio da su mi izazovi u poslovanju znatno manji. Zahvalna sam celom timu na uslužnosti.
Sandra Žarić
Arhitekta
Edukacija je visokog kvaliteta i veoma korisna. Na sva pitanja odgovaraju. Zadovoljan sam sa svime što su me naučili.
Kristijan Savić
Projektant

Kontaktiraj nas

Ukoliko imaš neko pitanje ili ti je potrebna informacija, pozovi nas na telefon +381 63 54 33 78