Edukacija

Edukacija | Vrste obuka

Standardna osnovna obuka traje 32 časa. Obuka se vrši po dogovoru za potrebe projektnih biroa ili studenata.

Nakon završetka kompletne obuke korisnici na zahtev dobijaju sertifikat o odslušanosti obuke.

Za informacije o cenama i terminima obuka obratite nam se putem telefona ili na naš email.