Timski rad za projektante, investitore i izvođače

BIMx (Building Information Modeling Explorer) je interaktivna Android i iOS aplikacija. BIMx služi za prezentaciju BIM modela iz Archicad-a u svim fazama njegovog života. Omogućava impresivnu i veoma jasnu prezentaciju projekta klijentima, investitorima i izvođačima. Njegovo korištenje je preko mobilnih uređaja kroz besplatnu aplikaciju.

Korištenje je lako i zabavno, a realističan VR doživljaj prostora simuliran je iz ugla stvarnog posmatrača. Uz interaktivni 3D model sa BIM podacima je dostupna sva kreirana grafička i numerička dokumentacija.

Moguća je kupovina BIMx PRO opcije, koja preko BIMcloud-a i Archicad-a omogućava izuzetno kvalitetnu BIM komunikaciju između inžinjera u fazi izgradnje objekta.

Link proizvođača https://bimx.archicad.com/en

Život zgrade u BIM-u

GRAPHISOFT BIM koncept

BIM je savremena tehnologija za građevinarstvo koja prolazi kroz, i utiče na, svaku fazu životnog ciklusa zgrade. Podaci iz BIM modela prate građevinski objekat od prve skice projektanta sve do trenutka kada se ona sruši.

Projektanti pre izrade BIM projekta imaju na raspolaganju izuzetno kvalitetne i precizne podloge, kroz razne forme trodimenzionalnih snimaka lokacije, 3D skeniranja, odnosno Point Cloud-ove.

Izrada BIM projekta podrazumeva izgradnju 3D modela, prototipa zgrade, u virtualnom, računarskom prostoru. U BIM svetu je grafička i numerička dokumentacija samo jedan od mogućih načina prikaza podataka modela. Činjenica da se ne iscrtavaju crteži, nego formira 3D model, prostorni oblici i oblici prostora, omogućava bolje, kvalitetnije sagledavanje zgrade, eliminiše greške, ne ostavlja mogućnost da neki detalji nisu definisani projektom, štedi vreme i novac i konačno, omogućava projektantima da više uživaju u poslu koji najviše vole. U BIM-u je pomoću softverskih rešenja kao što su Teamwork i BIMcloud omogućeno da na jednom modelu/projektu, preko interneta sarađuje i radi, i po više stotin projektanata, a da pritom ne moraju da budu u istom prostoru. Ova osobina Archicad-a se pokazala kao jako važna u doba aktuelne globalne zdravstvene krize.

CEH HU opera point cloud ACmodel

Izrada BIM modela na osnovu Point Cloud snimka u Archicad u. Projekat rekonstrukcije zgrade Mađarske Nacionalne Opere. Studio CÉH Inc., Budimpešta, 2016..

Prezentacije 3D BIM modela, kroz vizualizacije i VR su se u poslednjih nekoliko decenija dokazale kao sjajan način za predstavljanje ideje projektanta investitorima, javnosti, nadležnim organima, pa i kao odličan marketinški materijal za komercijalne projekte. Jedan od softverskih alata koji je u poslednjih desetak godina višestruko nagrađivan kao najbolji BIM alat za mobilne uređaje je BIMx, koji omogućava i zainteresovanima, koji nisu tehnička lica, do dožive i sagledaju BIM model iz Archicad-a kroz VR, crteže i podatke.

Komunikacija među saradnicima različitih struka na izradi iste projektne dokumentacije, odnosno federalnog BIM modela, koji sadrži sve elemente zgrade, opremu i instalacije, je takođe izuzetno kvalitetna. Projektanti raznih struka mogu koristiti specijalizovane softvere koji su posebno njima namenjeni, dok se podaci razmenjuju putem elemenata 3D modela i pridruženih podataka, odnosno univerzalnih formata računarskih dokumenata, kao što je IFC. Tako se eliminišu nedoslednosti između pojednih projekata i eventualne greške, međusobna sučeljavanja sistema, kao i sa konstrukcijom objekta, a time i neplanirani radovi i troškovi prilikom izvođenja.

BIMx

BIM aplikacija za mobilne uređaje GRAPHISOFT, BIMx.

Svi podaci koji dolaze iz detaljnog, kvalitetnog i preciznog BIM modela su sjajan resurs za organizaciju izvođenja. Softveri poput BEXEL Manager-a crpe podatke iz projektantskog BIM modela, organizuju i sistematizuju ih i pripremaju za izgradnju. Kroz ovakve alate se izvođenje prati i njime upravlja na jasan, pregledan, aktivan i precizan način. Zahvaljujući BIM-u izvođenje se može tačno planirati i u smislu finansija i u smislu dinamike, pa nema neplaniranih probijanja budžeta i rokova. Izvođači pomoću alata kao što je BIMx, na gradilištu imaju na raspolaganju 3D model sa pridruženim podacima, crtežima i količinama, a omogućena im je i veoma kvalitetna i jasna komunikacija i konsultacije sa projektantskim timom preko interneta, sa bilo koje lokacije. Izmene prilikom izvođenja su čak i u apsolutno preciznoj BIM dokumentaciji uobičajene, zato je neophodno da se BIM model tokom gradnje zgrade ažurira i pripremi za fazu održavanja.

BIM Lifecycle

Prikaz faza životnog ciklusa zgrade i BIM-u.

Eksploatacija zgrade može da traje i stotinama godina.  Uštede koje BIM pruža su najizraženije tokom korišćenja. Ukupna cena održavanja građevinskog objekta višestruko prevazilazi sve prethodne faze. Zato se sve češće dešava da se samo za ove potrebe izrađuju i BIM modeli postojećih objekata. BIM model se kroz softvere, kao što je BEXEL Manager, koristi za upravljanje prostorima, recimo u hotelima, stambenim kompleksima, poslovnim objektima i tržnim centrima, kao i za sve vrste redovnog i havarijskog održavanja. BIM modelu se za fazu upravljanja objektom priključuju veoma detaljne informacije o svim elementima opreme, čime se omogućavaju kvalitetni podaci operativcima, a oni im mogu pristupiti preko mobilnih uređaja i pomoću BIMx-a. BIM model je i izuzetno kvalitetan način za dokumentovanje i zaštitu graditeljskog nasleđa, a i kao podloga i za bilo kakve intervencije na zgradi u smislu adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i konačno, za njeno rušenje.

Kontaktiraj nas

Ukoliko imaš neko pitanje ili ti je potrebna informacija, pozovi nas na telefon +381 63 54 33 78