Koje su koristi BIM-a? • hiCAD doo

Koje su koristi BIM-a?

BIM ubrzava skoro sve procese u projektovanju i izgradnji objekata. Boljom organizacijom, automatizacijom i komunikacijom koje BIM donosi u fazi projektovanja, projekti se izrađuju brže i kvalitetnije.

3D vizualizacija

Najosnovnija upotreba BIM modela je za kreiranje realističnih vizualizacija planiranog objekta. tvoj BIM model ti pomaže u dizajnerskim odlučivanjima kroz poređenja alternativnih pojavnih oblika i kao alat za prodaju rešenja klijentu, lokalnoj zajednici i drugim zainteresovanim stranama.

Upravljanje izmenama

S obzirom na to da su podaci pohranjeni u BIM modelu, svaka izmena na projektu zgrade biće automatski ažurirana u svim izlaznim oblicima, kao što su osnove, preseci i izgledi. Ovo ne omogućava samo brže razvijanje dokumentacije, nego osigurava precizniju kontrolu kvaliteta dokumentacije kroz automatsku koordinaciju različitih prikaza objekata.

Simulacija zgrade

BIM modeli sadrže mnogo više od samih arhitektonskih informacija. U BIM modelu su pohranjene informacije o raznim inženjerskim disciplinama, informacije o održivosti kao i druge karakteristike svih elemenata u budućoj zgradi, te se mogu lako koristiti za simulacije, daleko pre stvarne izgradnje i upotrebe. Simulacije mogu biti različite u zavisnosti od potreba samog projekta, na primer, simulacije izgradnje, kretanja ljudi, energetske efikasnosti, vetra, ventilacije, temperaturne promene, vatrootpornost i sl. Primena simulacija igra značajnu ulogu u fazi projektovanja kako kod velikih multifunkcionalnih objekata tako i kod jednostavnijih porodičnih objekata jer su dokazale svoju isplatljivost.

Manipulacija podacima

BIM sadrži i informacije koje uopšte nisu vizuelno prikazane. Organizacione šeme, na primer, razjašnjavaju upotrebu radne snage, koordinaciju i sve što može da utiče na rezultat organizacije realizacije projekta. Cena je takođe deo BIM-a, što nam omogućava da sagledamo koji je mogući budžet, odnosno procenjena vrednost projekta u bilo kom trenutku tokom realizacije. Sasvim je logično da podaci koji su pohranjeni u BIM modelu nisu korisni samo tokom faze projektovanja i izgradnje, nego se mogu koristiti i tokom celokupnog životnog ciklusa, doprinoseći time smanjivanju troškova upravljanja i održavanja, koji su znatno veći od cene izgradnje.

Saradnja

Jedan od najvećih problema u građevinskoj industriji koji izaziva najviše grešaka je nekvalitetna komunikacija među učesnicima. Teoretski, BIM ovo dovodi do nivoa apsolutne preciznosti. Razmena informacija u formi 3D modela, digitalnih prototipova elemenata zgrade u kombinaciji sa sve moćnijim računarima i softverima, sve većom količinom podataka koje mogu da prođu internetom, upotrebom rada u oblaku, dovode do komunikacije koja zapravo eliminiše nerazumevanje i greške. Visoko-kvalitetna saradnja u najvećoj mogućoj meri smanjuje neplanirane troškove prilikom realizacije koji su uzrokovani nekoordinisanom dokumentacijom.

Rad u tri dimenzije

Kvalitetni ulazni podaci, kao što su Point Cloud (oblak tačaka) snimci, prostornim 3D skenerima nam daju trodimenzionalne podloge, bilo da se radi o snimku okruženja, lokacije ili nekog postojećeg objekta. Trodimenzionalni snimci okruženja omogućavaju bolje uklapanje u kontekst.

Rad u BIM 3D okruženju je zapravo najpribližniji onome što je krajnji rezultat aktivnosti projektanata, a to je prostor. Ovakav rad projektantima omogućava bolje sagledavanje projekta budućeg objekta i brže i lakše intervencije na oblikovanju. Zahvaljujući BIM-u arhitekte, projektanti mogu da se fokusiraju na zgradu, a ne na izradu i razradu potrebne dokumentacije.

Uštede u vremenu i novcu

BIM ubrzava skoro sve porecese u projektovanju i izgradnji objekata. Boljom organizacijom, automatizacijom i komunikacijom koje BIM donosi u fazi projektovanja, projekti se izrađuju brže i kvalitetnije.

Kvalitetnija BIM dokumentacija i komunikacija u fazi izvođenja omogućava bolju kordinaciju, eliminaciju neplaniranih radova i samim tim bolju procenu toka realizacije i samim tim skraćenje vremena izvođenja.

Velika količina podataka koja je pohranjena u BIM modelu je važan resurs za odžavanje objekata. Upravljanje prostorima i tekućim ili havarijskim održavanjem objekata se vrši svo vreme dok se objekat ne sruši i to kroz više decenija. Uštede u vremenu i novcu u ovoj fazi životnog ciklusa zgrade čine najznačajniji deo ukupnih ušteda.

📧 Prijavi se na elektronski bilten

Dobijaćeš obaveštenja o najnovijim akcijama koje nudimo, događajima koji su aktuelni u oblasti BIM-a, online seminarima i obukama i još mnogo korisnih informacija.