Axis VM X4

Axis VM | Aktuelna verzija X4


Softver za numeričko modelovanje i analizu konstrukcija, po metodi konačnih elemenata (MKE). Razvijen za potrebe građevinskih konstruktera i prilagođen njihovim potrebama.

Podržava IFC standard i spada u klasu Open BIM softvera. Priručnik i softver na srpskom za verziju 10 se može besplatno preuzeti u sekciji Download, ovog sajta.

AxisVM je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modelovanje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Dodatna literatura: Dušan dr Kovačević, MKE modelovanje u analizi konstrukcija, izdavač Građevinska knjiga, Beograd

Detaljne informacije možete videti na linku axisvm.eu