BIMx

BIMx | Timski rad za projektante, investitore i izvođače


BIMx (Building Information Modeling Explorer) je interaktivna Android i iOS aplikacija.

BIMx služi za prezentaciju BIM modela iz Archicad-a u svim fazama njegovog života. Omogućava impresivnu i veoma jasnu prezentaciju projekta klijentima, investitorima, izvođačima i svim interesentima. Njegovo korišćenje je preko mobilnih uređaja kroz besplatnu aplikaciju.

Korišćenje je lako i zabavno, a realističan VR doživljaj prostora simuliran je iz ugla stvarnog posmatrača. Uz interaktivni 3D model sa BIM podacima je dostupna sva kreirana grafička i numerička dokumentacija.

Moguća je kupovina BIMx PRO opcije, koja preko BIMcloud-a i Archicad-a omogućava izuzetno kvalitetnu BIM komunikaciju između inžinjera u fazi izgradnje objekta.

Link proizvođača https://bimx.archicad.com/en/