Tag - nova verzija

AxisVM X6 - nove karakteristike | hiCAD - distribucija softvera

AxisVM X6 – nove karakteristike

AxisVM X6 uključuje nove i poboljšane funkcije razvijene i na osnovu povratnih informacija od korisnika. Uz poboljšanu efikasnost AxisVM X6, složeno i dugotrajno modeliranje je sada lakše i brže nego ikada pre. Opšte karakteristike Pametna komandna linija i pretraga Većini komandi i podešavanja AxisVM-a moguće je pristupiti direktno putem jednostavne funkcije pretraživanja. Kucanjem slova komande prikazuje se lista poklapanja. Sadržaj liste zavisi od aktivne kartice glavnog prozora AxisVM. Poboljšani filter za selekciju Izbor se može filtrirati na osnovu tipa domena (ribbed, hollow core, trapezoidal steel [...]

Pročitajte više...