Yasashii BIM • Nikken Sekkei

Yasashii BIM • Nikken Sekkei

Na prelazu iz 20. veka, kada je modernizam ulazio u oblast arhitektonske misli, formirana je mala kompanija od 29 vizionarskih arhitekata, dizajnera i inženjera da bi izgradila novu biblioteku u Osaki. Široko priznanje kritičara koje je građevina dobila, rezultiralo je razvojem firme. Sada, sa preko 2.500 zaposlenih i projektima u 40 zemalja, Nikken Sekkei uživa priznanje da je među najvećim i za mnoge najuspešnijim firmama za arhitektonsko projektovanje na svetu.

Vodeće arhitekte Nikken Sekkei-a razvile su sopstveno viđenje BIM tehnologija u koraku sa novim tendencijama struke – Yasashii BIM.

Yasashii BIM

Yasashii (Easy) BIM® pruža informacije iz poslovne perspektive klijenta. Reč „BIM“ verovatno podseća na složen trodimenzionalni arhitektonski crtež. Za korisnike, međutim, detaljni crteži ne govore celu priču. U Nikken Sekkei-ju se kaže:

„Za klijenta je završetak zgrade početna tačka. Odatle će biti potrebne vredne arhitektonske informacije.“

Firma nastoji da pruži tačne informacije koje zadovoljavaju potrebe klijenata. Na primer, potrošnja energije može da se vizualizuje kako bi se smanjili tekući troškovi i mogu se kreirati podaci o evidenciji održavanja i popravki zgrada za njihovu srednjoročnu do dugoročnu optimizaciju, na taj način čineći rad i održavanje zgrade efikasnijim. Savet za promociju BIM-a japanskog Ministarstva za zemljište, infrastrukturu, saobraćaj i turizam naziva ovu oblast „Konsultanti o životnom ciklusu (LCC)“. U budućnosti će postati sve važniji jer doprinosi održivom društvu.

Easy BIM pruža potrebne podatke o zgradi za svaki projekat u formatu koji je jednostavan za rukovanje.

Vizuelizacija rada i održavanja uz Yasashii BIM

U gradskoj kući Iavata u prefekturi Kjoto, koja bi trebalo da počne sa radom 2023. godine, zajedničko preduzeće između Okumura Corporation i Yamashita Sekkei Inc. koristi Easy BIM® za sklapanje sistema za upravljanje objektima (BIM-FM).

Od početka projekta, grad Kjoto je nagovestio želju da koristi BIM za upravljanje objektima.

Ovo je napredni pristup u kome je koordinacija informacija sastavljena od specifikacije zgrade preko projektovanja i izgradnje do rada i održavanja. Nikken Sekkei i NCM organizuju tok rada i informacije u gradskoj kući za upravljanje objektima, stavljajući neophodne informacije u jednostavne planove i poglede poprečnih preseka, kao i koristeći svestrani FM softver, za kreiranje upravljanja energijom i drugih planova koji koriste IoT senzore.

Istovremeno razmatranje zadataka upravljanja objektima, od faze planiranja, dovodi do zgrade koja je lakša za korišćenje sa mogućnošću koordinacije zoniranja usluga zgrade isl. U budućnosti, sistem se može primeniti na skoro 160 javnih objekata kojima upravljaju opštine. Akumuliranjem podataka o radu i održavanju objekata i vizuelizacijom troškova, može se optimizovati vreme održavanja, popravki i troškova upravljanja.

Očekuje se da će ovo dovesti do smanjenja opterećenja osoblja.

„Konsalting o životnom ciklusu zgrade“ je novi posao za optimizaciju dugoročne upotrebe zgrada prikupljanjem informacija o zgradama koje su ranije bile podeljene hronološki u kategorije „projektovanje“, „konstrukcija“ i „izgradnja“. „Troškovi rada i održavanja čine 80% troškova životnog ciklusa zgrade“, objašnjava gospodin Jošimoto. „Želim da koristim BIM da pojednostavim ove troškove iz perspektive vlasnika zgrade.”

Demonstracija efikasnosti životnog ciklusa BIM-a

Gradska kuća Onomichi (dizajn: Nikken Sekkei, konstrukcija: Shimizu Corporation) je 2020. godine izabrana od strane Ministarstva za zemljište, infrastrukturu, saobraćaj i turizam kao model projekta za olakšavanje izgradnje zgrada i procesa upravljanja i održavanja koristeći BIM. Izveštaj iz aprila 2021. otkriva precizan tip konsaltinga koji treba da se obavi, uključujući analizu Nikken Sekkei i Shimizu Corporation koristeći Onomichi Citi Hall kao studiju slučaja.

Izveštaj daje detalje i kvantifikuje „listu radnji“ posla koji klijent treba da obavi tokom 60-godišnjeg perioda korišćenja zgrade, koristeći BIM poređenje. Rezultati su procenili da je smanjenje obima posla klijenta za 10,8% bilo dostižno, što je bilo potrebno u procesu izgradnje i u fazi rada. Zbog svestranosti ovog do sada nepoznatog indikatora upravljanja radom klijenta, verujemo da se BIM podaci mogu koristiti u širokom spektru aplikacija za upravljanje zgradama i da nisu ograničeni na javne zgrade.

„Nadam se da će BIM ući u češću upotrebu u javnim objektima“, dodaje g. Yasui.

Projekat Plateau

Nikken Sekkei učestvuje u „Projektu PLATEAU“ Ministarstva za zemljište, infrastrukturu, saobraćaj i turizam da razvije, koristi i otvoreno deli podatke o 3D urbanim modelima za 56 gradova širom zemlje. Kompanija ima za cilj da razvije arhitektonske podatke ne samo za pojedinačne građevinske projekte, već i na urbanom nivou.

„Kada se prikupljaju prostorne informacije, one se mogu koristiti u različitim situacijama“, objašnjava gospodin Yasui. „Na primer, kada bi se digitalizovali podaci o građevinskim propisima, kao što su lokacije za izlaze u slučaju nužde, to bi bilo korisno za vatrogasce u slučaju požara. Kolektivni BIM podaci omogućavaju vizuelizaciju bolje budućnosti gradova“, kaže on.

„Želimo da obezbedimo prostorne informacije koje mogu da dovedu do različitih poslovnih i društvenih doprinosa kroz odgovarajuću upotrebu urbanog fonda“, dodaje on, ističući napore korišćenjem BIM-a za kreiranje digitalnih rešenja za urbana prostorna pitanja.

Prijavi se na elektronski bilten

Dobijaćeš obaveštenja o najnovijim akcijama koje nudimo, događajima koji su aktuelni u oblasti BIM-a, online seminarima i obukama i još mnogo korisnih informacija.