Artlantis RT²

Artlantis RT2

Šta je lepota za jednog arhitektu, investitora, izvođača ili običnog posmatrača?

Kako definišemo lepotu pri prikazivanju enterijera ili eksterijera? Šta to čini zgradu lepom? 

Da li su to lepe i realistične vizualizacije ili je čini sklad nastao usled uklapanja fukncije, forme i konstrukcije?

Koje su to nove tehnologije i parametri koji su danas u opticaju? Sigurna sam da su pogledi i stavovi veoma različiti.

Složićemo se da je lepota u oku posmatrača, te vas pozivamo da se upoznate sa nekim od mogućnosti kreiranja vizuelnih prikaza koja omogućava Archicad kao i softveri specijalizovani za fotorealistične prikaze.

Archicad sam u sebi sadrži skupove alata za profesionalnu vizuelizaciju koji obuhvataju integrisane mašine za renderovanje kao što su Cinerender i Maxon’s Redshift. 

Archicad-ov 3D prozor od najnovije verzije, nudi eksperimentalnu funkciju – ,,Physically Based Rendering”. Ova funkcija značajno poboljšava vizuelni realizam i živopisnost prilikom navigacije po vašem 3D modelu. Takođe efikasno reprodukuje suptilne senke koje se prirodno pojavljuju kada indirektno ili ambijentalno osvetljenje stupi u interakciju sa prikazom modela, dodatno podižući autentičnost vaših arhitektonskih vizuelizacija.

Pored toga sarađuje sa raznim aplikacijama za renderovanje, kao što su : Enscape i Twinmotion gde se ostvaruje direktna veza između Archicad-a i aplikacije za renderovanje, što značajno ubrzava proces praćenja izmena na projektu, bez obzira u kojoj fazi radite, jer su renderinzi  brzi, prilagodljivi, te se u isto vreme direktnom vezom sve izmene registruju dvosmerno.

Lako dodavanje animacije i renderovanje u modelu, uključuje i aplikacije proširene realnosti (AR) i virtuelne realnosti (VR).

 

Artlantis

Pionir u VR slikama, Artlantis je osvojio skoro 100.000 arhitekata, dizajnera enterijera, pejzažista, urbanista i prostornih planera u više od 110 zemalja. Aplikaciju zasnovanu na CPU-u, Artlantis koriste kako stručnjaci, tako i napredni korisnici i početnici, da simuliraju, prezentuju i komuniciraju svoje ideje sa upečatljivim foto-realizmom.

Artlantis 2021

Artlantis 2021 ulazi u svet otvorenog BIM-a sa IFC uvozom, omogućava korisniku Artlantis-a da dobije bilo koji model od saradnika koji koristi model koji nije njihov i, ako je potrebno, da modifikuje projekat direktno u svom radu.

Artlantis RT²

Novi softver, nastao modifikovanjem Artlantis-a, Artlantis RT2, je plasiran na tržište tokom 2023. godine, gde se odmah mogu primetiti izmene u organizovanju radnog okruženja, u vidu pojednostavljenih kartica i novih dodataka koji ga približavaju potrebama današnjih ubrzanih tehnoloških promena, čiji smo svedoci.

Opremljen ergonomskim i intuitivnim grafičkim interfejsom, softver je lak za razumevanje i nudi veliku udobnost korišćenja.

Korisnici Artlantisa 2021 ili ranijih izdanja imaju mogućnost da lako zakorače u novo izdanje softvera Artlantis RT2 , tako što će svoj rad sačuvati u neku od ranijih verzija i uvesti u novo izdanje.

Kompatibilan sa svim softverima za modelovanje na tržištu, Artlantis RT² vam omogućava da jednostavno i trenutno proizvedete veoma kvalitetne fotorealistične rendere.

Možete birati između dva režima renderovanja: Real Time-renderinzi su brzi i laki i RayTracing- za sliku visokog kvaliteta! Naravno, moguće je odlučiti se za oba načina.

Ekskluzivna funkcija Artlantis RT² omogućava da u istoj datoteci poredite nekoliko arhitektonskih predloga i čineći da se razvijaju nezavisno jedan od drugog. Mnogo više od skupa slojeva, alatka „Display Combinations“ vam omogućava da paralelno testirate mnoštvo predloga u pregledima nenadmašnog kvaliteta.

Artlantis RT²

Interoperabilnost Artlantis-a sa Archicad-om

Archicad pruža mogućnost da u svim fazama projektovanja radite na jednom fajlu. Putem različitih formata možete ostvariti saradnju sa drugim strukama koje koriste različite softvere. 

Opcije uvoza i izvoza modela putem podešavanja translatora čini Archicad bazični softver, prilagođen arhitektama koji takođe se susreću sa različitim strukama.

Priprema i filtriranje samog modela čini ključni momenat u manipulisanju informacijama, tj. Otvorena komunikacija između različitih softvera, danas u svetu bIM tehnologija postaje neminovnost.

Izvoz modela iz Archicad-a podrazumeva čuvanje fajla iz 3D radnog prikaza izborom .atl formata  datoteke namenjene za uvoz u Artlantis. Možete preneti geometriju, teksture, kamere za perspektivu, sunce, svetla i lejere.

Simulacija prirodnog svetla
Praćenje zraka omogućava pokretanje svetlosnih zraka iz tačke gledišta („kamera“) da bi se uživo testirao ambijent osvetljenja arhitektonskog odgovora. Simulacija svetla u realnom vremenu je od suštinskog značaja za unošenje realizma u renderovanje – posebno u pogledu refleksije na površinama, senkama ili čak ambijentalnom okluzijom – i za stvaranje visokokvalitetnih slika.

Performanse: 40 sekundi je dovoljno da se napravi full HD rai tracing rendering.

Integrisana MediaStore
Integrisana MediaStore nudi hiljade 3D elemenata (likova, biljaka i objekata) i tekstura spremnih za upotrebu. Sve što je potrebno je jedan klik na objekat po vašem izboru da biste ga postavili u svoju scenu.

Svi elementi brenda prisutni u MediaStore-u su potvrđeni od strane proizvođača: nameštaj je, na primer, savršeno konfigurisan, veličine i teksture, što vam omogućava da se koncentrišete na suštinsko: svoju scenu.

Renderovanje u Artlantis RT² podrazumeva podešavanja različitih prikaza koji se karakterišu putem izbora: vidljivosti, pozicije kamere, okruženja, režima renderovanja(Real Time ili RayTracing), perspektivni ili panoramni prikazi koji se mogu pregledati uz iVisit.  

Artlantis RT²

Umetanje okruženja
Potvrdite svoj arhitektonski odgovor za nekoliko sekundi zahvaljujući umetanju modela u postojeće okruženje.  

Mogućnost kreiranja scena koje u pozadini sadrže fotografije postojećeg stanja, u koje se pripremljeni model postavlja prilagođavanjem perspektivnih uglova sa fotografije te se može pristupiti izradi renderinga, naravno I u ovoj opciji je omogućen izbor više varijanti, koje različitom materijalizacijom prikazuju objekat i njegovu uklopljenost u okruženje.

Specijalno dizajnirana za komponentu pejzažnog uređenja, građevinskih dozvola, ova funkcionalnost vam omogućava realističan pregled vašeg konačnog projekta.