BIM putovanje

Da li je desetogodišnje BIM putovanje bilo uspešna priča?

Kako je počelo BIM putovanje

Povodom 10. godišnjice od donošenja Vladine strategije za građevinsku industriju, 2011. i obaveze upotrebe BIM-a, Gallford Traj BIM i digitalni lider John Ford analiziraju dosadašnje BIM putovanje, beležeći njegove uspehe i neuspehe.

Pre deset godina, radna grupa za BIM industriju je izradila Izveštaj vladi, preporučujući BIM kao obavezno sredstvo za građevinski sektor sa ciljem postizanja uštede troškova kroz fazu izgradnje projekta između 5% -10% i potencijalnih daljih dobitaka kroz životni ciklus gotovih objekata.

Iako većina ljudi u to vreme nije shvatila, ovaj izveštaj je delovao kao jedna od najdetaljnijih definicija „BIM Nivo 2“, jer su mnoge njegove preporuke na kraju ugrađene u standard PAS1192-2: 2013, koji je suštinski definisao proces u osnovi (sada povučen) BIM Level 2 koncept.

Nekoliko meseci kasnije, nalazi ovog izveštaja ušli su u Vladinu strategiju za građevinsku industriju za 2011. godinu koja je uvažila njene preporuke i učinila BIM obaveznim od 2016. nadalje.

Šta je bio cilj?

U nadi da će ostvariti potencijalne milijarde uštede, vlada nije imala dileme da u to vreme prihvati preporuke. Izveštaj iz 2011. je jasno stavio do znanja da će putovanje biti intenzivno i da će biti potrebno prevazići više izazova. Posebno, da klijenti moraju jasno definisati svoje zahteve, drugačije nabavljati građevinske usluge i koristiti strukturirane informacije i digitalne izveštaje kako bi uštede bile dostižne.

Zauzvrat, iskorišćavajući snagu standarda za upravljanje informacijama i tehnike modeliranja, postojao je i potencijal za poboljšanje opšte produktivnosti građevinske industrije u sopstvenu korist, što se moglo smatrati sekundarnim ciljem, ali onim koji se međusobno ne isključuju postizanjem projektovanog smanjenja troškova, jer su sva ta poboljšanja bila neophodna, svakako da bi se postigli zacrtani ciljevi.

Šta je postiglo ovo desetogodišnje putovanje?

Bez obzira na te prvobitne ambicije, najveći uspeh koji je BIM putovanje postiglo mora biti prepoznavanje upravljanja informacijama i „Informacije kao imovina“. To je dovelo do daleko većeg priznavanja i ulaganja u radnu snagu, procese i tehnologiju nego ikad ranije. Naše putovanje ka ključnom konceptu “Zlatne niti” već je prepolovljeno, po mom mišljenju jer su PAS1192-2 i PAS1192-3 već postavili osnovne temelje. Količina ulaganja i inovacija u sektorima razvoja digitalizacije i standarda porasla je iznad svih očekivanja u poslednjih 10 godina uz dostupnost zapanjujućih, novih tehnologija i mogućnosti. Niko ne može da tvrdi da efekat strategije iz 2011. nije imao dramatičnih pozitivnih uticaja na naše procese i ljude.

Gde ovo BIM putovanje nije postiglo uspeh?

 John Ford, Galliford Try

Za sva dostignuća građevinske industrije u poslednjoj deceniji, sa fokusom pažnje oko boljeg upravljanja informacijama putem digitalnih mogućnosti i modeliranjem podataka, još uvek postoji u vazduhu lebdi pitanje na koje niko ne voli direktno da odgovara: „Da li je Strategija izgradnje 2011. za BIM Nivo 2 je uspela i uštedela očekivane troškove za sve? ‘

Iz perspektive istraživača, na ovo je teško odgovoriti. Uloženo je vrlo malo napora u dubinske studije da bi se opipljivo uporedile ukupne uštede kapitalnih i operativnih izdataka u poslednjoj deceniji upotrebom pristupa PAS1192-2 / ISO 19650, tako da koncept celokupnih koristi nije jasan u pogledu stvarne uštede / poboljšanja.

Svakako nije nemoguće preduzeti takve studije i ne bi bilo preteško barem proceniti neke od operativnih ušteda kroz upoređivanje troškova upravljanja objektima i imovinom. Na primer, ako ste pre 10 godina imali zatvor ili postrojenje za prečišćavanje vode čija je vrednost X, koštala 100 hiljada funti godišnje za upravljanje, a kojim bi upravljao operativni dobavljač, onda logika nalaže da se njegovi troškovi smanje za sličnu vrstu/veličinu/vrednost zatvora isporučenog u poslednjih nekoliko godina, kroz rezultate BIM nivoa 2 / UK BIM Framework-a.

Nažalost, moje iskustvo je da su mnogi FM ugovori i dogovorene naknade ostale iste ili su se povećale. Izveštavao sam 2020. godine gde sam imao nekoliko slučajeva da su neki klijenti koristili rezultate napornog rada naše industrije u COBie obliku, ali nikada nisu došli do dobavljača FM usluga koji je još uvek bio plaćen da ponovo prikupi sve podatke, što je užasno neefikasno.

Takođe sam naglasio u tom članku iz 2020. godine da je prvi i najvažniji zadatak da se ispravi bilo pružanje jasnih i nedvosmislenih zahteva za informacijama vašem lancu dobavljača na samom početku projekta, tako da informacije koje dobijete u svakoj fazi podržavaju vaše potrebe. Ali moji mračni dokazi predstavljeni u tom članku pokazali su sve veće pogoršanje za manje od 5% projekata koji imaju zaista jasno definisane zahteve za informacijama. Bez tih jasno definisanih zahteva, nivo BIM 2 / BIM do 1192/19650 propada kao prazna kutija i projekat troši značajna sredstva na izlazne informacije koji ne zadovoljavaju potrebe ili svrhe klijenta.

Dva kontroverzna pitanja na koja ne mogu sam da odgovorim su:

  1. Iako je naša industrija tek počela da koristi neke od prednosti BIM-a koje imaju neupitnu vrednost, imaju negativne efekte koji nastaju od strane vrednog lanca dobavljača koji proizvode rezultate na osnovu loših paketa zahteva za informacijama koje nisu potrebne ili se nepravilno koriste na kraju projekta izuzimajući bilo kakve dobitke tokom faze izgradnje?
  2. Ako su ti zahtevi za informacijama loši, a digitalni izlazni dokumenti iz faze izgradnje uglavnom neiskorišćeni mimo tradicionalnih pristupa upravljanju i održavanju, da li Strategija izgradnje 2011. nije uspela da postigne svoju osnovnu svrhu?

Jasno je da još uvek nismo došli do faze u kojoj BIM nivo 2 / BIM prema PAS1192-2 / ISO 19650 uobičajena praksa. Putovanje se nastavlja i potrebno nam je više od mog omiljenog “LEAN TPS principa dva”, sa više naglaska na pronalaženje i suzbijanje problema, ako želimo da smanjimo zanemarljivu i prihvaćenu štetu.

Ključna poruka sa BIM putovanja !?

Da je našim klijentima potrebna dalja podrška. Moramo ih kolektivno i zajednički usmeriti u pravom smeru: oni imaju koristi, a i mi takođe.

Prijavi se na elektronski bilten

Dobijaćeš obaveštenja o najnovijim akcijama koje nudimo, događajima koji su aktuelni u oblasti BIM-a, online seminarima i obukama i još mnogo korisnih informacija.